Responsive image

Den nasjonale

LEGEVAKTKONFERANSEN

Kongsvinger

6.-8. september 2018

Velkommen til Den nasjonale legevaktskonferansen 2018 i regi av Glåmdal Interkommunale legevakt! Legevakten dekker kommunene Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog, Grue og Kongsvinger som er vertskommune. Befolkningsgrunnlag på ca 42 000. Etablert i nye lokaler i egen del av Kongsvinger sykehus og offisielt åpnet av helseminister Høie 2014.

Unik historie

Kongsvinger ligger helt sør i Hedmark og grenser mot Sverige i øst. Glomma deler byen i en sør og en nordside. Byen er regionsenter for Glåmdalsregionen, nå Kongsvingerregionen, som består av Odalen, Vinger, Eidskog og Solør. Kongsvinger er både en historisk og moderne by, men også et springbrett til Finnskogen og noen av de vakreste skogsområdene i Norge. Med utsikt over byen og Glomma troner majestetiske Kongsvinger Festning som ble anlagt i årene fra 1673 til 1784. Festningen ble anlagt som en del av en rekke festninger langsgrensen til Sverige og er et ev de mest karakteristiske barokke festningsverk i Norge. Den hadde sin storhetstid under Napoleonskrigen fra 1808 – 1814, men var også viktig under uroen i 1905. Til historien hører at festningen aldri ble inntatt.

Responsive image
Responsive image

Øvrebyen er Kongsvingers eldste bydel som utviklet seg fra leiren med arbeidere og militært personell som oppstod sammen med Kongsvinger festning. Den idylliske bebyggelsen består for det meste av trehus som daterer seg fra tidlig 1700-tall til slutten av 1800-tallet. Øvrebyen har vært et kulturelt kraftsentrum i Norge og mange kjente personer har hatt tilhold her gjennom historien som for eksempel Jonas Lie, Dagny Juel og Erik Werenskiold.

En annerledes konferanse

Konferansen vil inneholde spennende temaer som:

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Jens Grøgaard
Reidar Hjermann
Ivar Haugstad

Barnemishandling og legevaktens rolle i dette med Jens Grøgaard kjent sakkyndig i barneskadesaker og tidligere barneombud Reidar Hjermann.

Akuttforskriften og legevaktslegens rolle prehospitalt med president i legeforeningen, Marit Hermansen og legevaktslege Emil Iversen.

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Dora Thorallsdottir
Anders Snortheimsmoen
Per Henrik Stenstrøm

Arbeidsmiljø på legevakten med bl.a Glenn Ditlev Rolfsen ‘ Baksnakking på arbeidsplassen’, Tom Wangerud
‘En eventyrlig hverdag’, John Grimsby ‘Kjære kollega’ , Dora Thorallsdottir ‘God stemning’ samt
Ivar Haustad
om kommunikasjon.

Medias rolle kontra vår taushetsplikt med blant andre Per Henrik Stenstrøm, tidligere journalist, programleder og redaktør i TV og radio.

Erik Schjenken, tidligere ambulansearbeider. Han har kjent medias trykk på kroppen og vil si noe om rettsikkerheten i Norge og medias påvirkning i slike saker

Avslutter konferansen med terror og krisehåndtering, dessverre aktuelt i dagens verden. Anders Snortheimsmoen, tidligere leder av politiets beredskapstropp, gir oss viktig kunnskap.

Last ned vedlagt PDF flyer

Responsive image

Hans Børli

100 års jubileum

På evighetens tavler

Ingenting forsvinner.
Alt blir uutslettelig risset inn på evighetens tavler.
Om bare en fugl flyr gjennom solfallet, to mennesker veksler noen vennlige ord ved postkassa en morgen, eller et spor snør langsomt igjen innpå skogen, så vil disse små tingene bli bevart i den universelle bevissthet så lenge dagene gryr, i øst, nettene senker sin nåde over Jorden.

Det finnes en hukommelse i rommet, en altfavnende kosmisk hukommelse som opphever Tiden og forener alle ting i et eneste stjernehvitt Nå.