Programoversikt

Informasjon om arrangementet på Kongsinver torsdag ettermiddag:

Avreise i 2 puljer:
Pulje 1 kl. 15:45
Pulje 2 kl. 16:15

Siden konferansen ikke holdes i Kongsvingerregionen, men på Gardermoen, blir det en spennende utflukt til Kongsvinger på torsdag. Her blir det plass til maks 300 personer, så førstemann-til-mølla prinsippet gjelder.

Torsdag 6. september

Kl 07.45-08.45:

Registrering

Kl 08.45-09.00:

Velkommen v/ Helseminister Bent Høie

Kl 09.00-09.45:

Barn/barnemishandling v/Jens Grøgaard
Legevaktens håndtering ved mistanke om mishandling.

Kl 09.45-10.00:

Pause

Kl 10.00-10.45:

Barn/barnemishandling v/Jens Grøgaard
Ortopediske skader hos barn.

Kl 10.45-11.00:

Pause

Kl 11.00-11.45:

Barnevernet skal verne barnet v/Reidar Hjermann
Legevaktens rolle.

Kl 11.45-12.00:

Pause

Kl 12.00-12.45:

Akuttforskriften v/Marit Hermansen
Siste nytt fra Nklm
Veileder for legevakt v/ Jens Leirvåg og Steinar Hunskår Kvalitetsindikator for legevakt v/ Erik Zakariassen

Kl 13.00-14.00:

Lunsj

Kl 14.00-14.45:

Legevaktslegens rolle prehospitalt v/ Legevaktslege og overlege Emil Iversen

Kl 14.00-14.45:

Siste nytt fra Nklm
Telefonråd online v/Siri-Linn S. Fotland
Sikkerhetskultur på legevakt v/ / Gunnar Tschudi Bondevik
Legevakthåndboken, siste nytt v/Ingrid H. Johansen

Kl 15.45:

Avreise 1. pulje Kongsvinger

Kl 16.15:

Avreise 2. pulje Kongsvinger

Kl 17.00-24.00:

Kongsvinger Festning

Fredag 7. september

Kl 09.00-09.45:

Kjære kollega v/John Grimsby
Bevissthet om felles verdier og følelse av fellesskap på tvers av roller og profesjoner.

Kl 09.45-10.00:

Pause

Kl 10.00-10.45:

Forts. Kjære kollega

Kl 10.45-11.00:

Pause

Kl 11.00-11.45:

Baksnakking på arbeidsplassen v/ Glenn Ditlev Rolfsen
Baksnakking er slik vi voksne mobber hverandre?

Kl 11.45-12.00:

Pause

Kl 12.00-12.45:

En eventyrlig hverdag v/ Tom Wangerud
Gode relasjoner kan ikke kjøpes. De må dyrkes og holdes vedlike.

Kl 12.45-13.00:

Presentasjon av lv konferansen 2019

Kl 13.00-14.00:

Lunsj

Kl 14.00-14.45:

God stemning v/DoraThorallsdottir
Hva skal til for at vi yter vårt beste?

Kl 14.45-15.00:

Pause

Kl 15.00-15.45:

Kommunikasjon, hva påvirker den? v/Ivar Haugstad
Kunsten å virke sammen på jobb. Perspektiv og praktiske verktøy»

Kl 16.00-17.00:

Årsmøte Norsk Legevaktforum

Kl 19.15

Mingling og velkomstdrink

Kl 20.00-02.00:

Festmiddag

Lørdag 8. september

Kl 09.00-09.45:

Lyver media? v/ Erik Schjenken
Historien du egentlig ikke vil høre. Hvordan ivareta enkeltindividet som havner i medienes søkelys?

Kl 09.45-10.00:

Pause

Kl 10.00-10.45:

Slik takler du primadonnaer. v/ Per Henrik Stenstrøm.

Kl 10.45-11.00:

Pause

Kl 11.00-11.15:

Norsk legevaktforum

Kl 11.15-12.00:

Er vi forberedt? Terror og krisehåndtering v/ Anders Snortheimsmoen.

Kl 12.00-12.15:

Pause

Kl 12.15-13.00:

Er vi forberedt? Terror og krisehåndtering v/ Anders Snortheimsmoen.

Kl 13.00-13.15:

Takk for oss og vel hjem